Formularz zamówienia obwodu drukowanego - ELSEKO


Zamówienie

W celu otrzymania wyceny płytek lub złożenia zamówienia, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Podanie wszystkich danych dotyczących firmy ułatwi nam późniejsze prowadzenie wszelkiej korespondencji.

Informacje dotyczące firmy
Nazwa firmy
Adres firmy
Osoba odpowiedzialna
Telefon
Fax
E-mail
Formularz
Informacje dotyczące płytki
Nazwa płytki
Ilość płytek w dostawie
Zapotrzebowanie roczne
Rodzaj płytki

Materiał

Grubość płytki [mm]

Grubość miedzi [µm]

Wymiary pojedynczej płytki [mm]
Wymiary panelu [mm]
Ilość płytek w panelu
Dostawa

Pokrycie

Maska lutownicza
Opis informacyjny
Maska zdzieralna

Obróbka mechaniczna

frez [cm]

Złocenie

powierzchnia [cm2]

Test elektryczny

Montaż powierzchniowy

Montaż przewlekany

Uwagi

Uprzejmie informujemy, że w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 decyzją nr SPOWKP/2.3/2/02/740 otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na zakup linii galwanicznej oraz rozbudowę parku maszynowego.

Krzysztof Stachowiak, Marian Ciaciura