Kontakt z firmą - ELSEKO


Kontakt

ELSEKO Stachowiak i wspólnicy
spółka jawna

55-040 KOBIERZYCE
ul. Inwestycyjna 3
tel. +48 71 346 52 93, 96, 99
tel./fax +48 71 346 52 87
www: http://www.elseko.pl
e-mail: elseko@elseko.pl

  • Krzysztof Stachowiak – dyrektor, właściciel
  • Bartosz Stachowiak – obsługa klienta
  • Marcin Stachowiak – montaż elektroniczny
  • Krzysztof Krajcarski – kierownik produkcji
  • Ewa Juraszek – główna księgowa
  • Teresa Nowak – prokurent
  • Sprawy organizacyjne, zamówienia, terminy, sprawy dotyczące strony technicznej projektów, przesyłanie dokumentacji do wykonania płytek: elseko@elseko.pl

Uprzejmie informujemy, że w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 decyzją nr SPOWKP/2.3/2/02/740 otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na zakup linii galwanicznej oraz rozbudowę parku maszynowego.

Krzysztof Stachowiak, Marian Ciaciura