Dokumentacja obwodów drukowanych - PCB - ELSEKO

Dokumentacja

Dokumentacja płytek może być dostarczona w postaci:

  • plików GERBER (wraz z biblioteką apertur lub w formacie RS274X) plus plików owiertu (EXCELLON, SIEB&MEYER, itp.)
  • plików PCB - istnieje możliwość obróbki plików z większości programów do projektowania.
  • po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość opracowania dokumentacji na podstawie dostarczonego rysunku płytki w jednym z programów graficznych.
  • oferujemy również wykonanie kompletnego projektu płytki i dokumentacji na podstawie schematu

Uprzejmie informujemy, że w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 decyzją nr SPOWKP/2.3/2/02/740 otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na zakup linii galwanicznej oraz rozbudowę parku maszynowego.

Krzysztof Stachowiak, Marian Ciaciura